Jak podłączyć piekarnik – Prosty poradnik

podłączenie piekarnika

Podłączenie piekarnika elektrycznego w kuchni wcale nie musi być zadaniem dla fachowca. Z łatwością wykona to także amator, zachowując kilka istotnych wskazówek. Wiele zależy też od samego sprzętu, głównie jego rodzaju, ale instrukcja producenta dokładnie przeprowadzi nas przez cały proces.

1. Zadbaj o bezpieczeństwo

Jak zwykle najważniejsze jest bezpieczeństwo. Podstawową zasadą gdy wykonujemy podłączenie piekarnika elektrycznego jest dbałość o to, by małe dzieci do 3 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia. Dzieci starsze do 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności sensorycznej, jak i motorycznej czy umysłowej, powinny korzystać z takiego sprzętu pod nadzorem.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, a ci, którzy ze względu na swoje predyspozycje będą z niego korzystać, powinni być świadomi ewentualnego ryzyka zagrożenia, jakie z tego płynie.

Konieczne jest także pamiętanie o zachowaniu z dala od urządzenia wszelkich elementów łatwopalnych, jak ścierki czy inne materiały mogące się zapalić.

2. Rozpakowanie i przygotowanie

Piekarnik powinien stać na prostej powierzchni, najlepiej wypoziomowany. Dostęp do źródła zasilania musi być łatwy, a kabel nie może być zbyt krótki.

Najpierw należy ostrożnie rozpakować piekarnik. Warto skorzystać z pomocy jeszcze jednej osoby, która będzie nas wspierać, przez co unikniemy ryzyka jego przewrócenia.

Należy oddzielić styropian, elementy plastikowe i zutylizować je w odpowiednim miejscu, chroniąc w ten sposób przed dziećmi. Warto mieć jednak na uwadze, że styropianową podstawę wyjmujemy dopiero na końcu, przed przystąpieniem do instalacji sprzętu.

Trzeba dokładnie obejrzeć urządzenie, zwracając uwagę czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu.

3. Ustawienie urządzenia

Wszelkie czynności montażowe muszą być wykonywane w momencie, gdy urządzenie nie jest jeszcze podłączone do źródła zasilania, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.

Urządzenie należy podłączyć we wcześniej przygotowanym do tego miejscu tak, aby dedykowany przewód zasilający nie okazał się zbyt krótki względem gniazdka.

Piekarnik musi być wypoziomowany, stabilnie i równo stać na powierzchni.

Wstawienie urządzenia w przygotowaną wnękę szafki powinno być poprzedzone usunięciem ewentualnych trocin, wiórów czy innych pozostałości. Nie wolno też zablokować koniecznego odstępu między blatem roboczym a górną krawędzią piekarnika, ponieważ grozi to oparzeniem podczas korzystania ze sprzętu.

Jeśli wybierasz piekarnik z rankingu to jego wymiary będą miały około 59,5 cm szerokości, 59,5 cm wysokości i 57 cm głębokości.

Po odpowiednim ustawieniu przykręcamy piekarnik do szafki za pomocą wkrętów.

4. Podłączenie do źródła zasilania

W czasie podłączania urządzenia, pod żadnym pozorem nie wolno tego robić mokrymi rękoma, na boso lub samemu będąc mokrym. Dotyczy to także późniejszego użytkowania sprzętu.

Konieczna będzie też wcześniejsza ocena jakości kabla, wtyczki oraz gniazdka. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, należy zgłosić ten fakt producentowi lub serwisantowi.

Nie można naprawiać niczego samodzielnie, stosować własnych rozwiązań przyłączeniowych, ze względu na duże ryzyko porażenia prądem.

Nie wolno podłączać urządzenia za pośrednictwem przedłużaczy. Gniazdko musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa elektrycznego.

Warto pamiętać, że urządzenie nie ma prawa być obsługiwane za pomocą zewnętrznych systemów przełączających, jak np. timer czy system zdalnego sterowania.

Zabronione jest także blokowanie dostępu do gniazdka np. poprzez ścisłe przysunięcie piekarnika. Powinna być możliwość stałego dostępu do wtyczki tak, aby w każdym momencie móc ją odłączyć. W wypadkach, kiedy takie rozwiązanie nie będzie możliwe, to należy zainstalować przełącznik wielobiegunowy.

O autorze

Rankingo

Stworzyliśmy tę stronę aby dawać naszym czytelnikom dokładne, bezstronne i niezależne porady na temat tego co kupić. Staramy się dostarczać wartościowe informacje, które są oparte o doświadczenie twórców strony, odpowiednią analizę poszczególnych tematów, danych technicznych produktów oraz opinii klientów. Czytaj więcej